Services Project management

Select Page

Project management

Concept si initializare proiect:
Bugetare conceptuala
Stabilirea resurselor necesare realizarii proiectului (materiale, financiare si umane)
Stabilirea datei de terminare a proiectului si datele planificate pentru inceputul si finalul fiecarei activitati

Planificarea proiectului:
Pregatirea bugetului si cash-flow-ului proiectului pentru contractele finale in conformitate cu propunerea inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in cadrul proiectului, asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia
Solicitarea de oferte din partea furnizorilor pentru toate lucrarile si materialele bugetate
Stabilirea graficului de executie lucrari si planficarea realista a calendarului de executie a acestor lucrari in timp
Stabilirea rolurilor si responsabilitatilor celor implicati in proiect

Executia proiectului:
Contractarea celor ce vor executa lucrarile de constructie
Alocarea de resurse
Executia lucrarilor conform planurilor de management
Managementul achizitiilor
Coordonarea activitatilor din cadrul proiectului, supervizarea directa a echipelor tehnice, consultanti si alti colaboratori implicati
Coordonarea proiectului de arhitectura si design prin transmiterea  informatiei catre toate departamentele implicate, prin organizarea periodica de intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente si concluziile catre beneficiar
Propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse
Intalniri legate de status proiect si calendar lucrari

Desfasurarea si monitorizarea proiectului:
Monitorizarea in timp a progresului atins fata de obiectivele propuse si redactarea rapoartelor lunare catre beneficiar cu respectarea datelor prevazute in Contract
Verificarea stadiului proiectului raportat la bugetul initial prin masurarea la intervale regulate a costurilor efective si a cantitatilor de lucrari realizate, pentru a identifica abaterile si pentru a lua decizii corrective si pentru a realiza niste previziuni privind costurile si termenele de executie viitoare, necesare pentru terminarea lucrarilor

Finalizarea proiectului:
Receptia proiectului
Evaluarea proiectului si intocmirea unei liste cu lucrarile ce mai sunt de efectuat si Stabilirea modului de realizare a acestora
intocmirea bugetului final al proiectului si a raportului final
Incheierea dosarului proiectului, cu colectarea tuturor documentelor si planselor de proiect, in vederea predarii acestora catre beneficiar